Skal vi ikke lige uddybe det?

Sådan flyttede Egmont Publishing komplekst datasetup til Agillic

Egmont Publishing træder ind i den digitale tidsalder med marketing automation-systemet Agillic. Web2Medias sporhunde er med skridt for skridt på vejen mod at kunne tale mere en-til-en med brugerne på tværs af platforme og udgivelser.

Hvad var udfordringen – og løsningen?

Egmont Publishing er en førende nordisk mediekoncern med over 700 medier og udgivelser i over 30 lande. Mediegiganten har ca. 16 forskellige brands i Danmark, der hver især skal kunne sende nyhedsbreve ud i forskellige flows og tilpasset til forskellige brugere.

Det giver et massivt og komplekst teknisk datasetup, som hidtil har ligget defragmenteret mange steder.

Web2Medias opgave har derfor været at sætte strøm til én samlet løsning. Det har været afgørende at tænke struktur, opsætning og fremtidig vedligeholdelse helt på plads fra start.

I samspil med Egmont Publishing er det lykkedes os at flytte det tekniske datasetup til Agillic effektivt og hurtigt. Vores proces hviler som altid på stærkt samarbejde, gennemsigtig dialog og klare målsætninger fra start.

Som det første definerede vi klare målsætninger for samarbejdet

  • At analysere Egmont Publishings tekniske setup, så det kan udbygges fleksibelt fremover
  • At få overblik over Egmont Publishings eksisterende marketing automation-løsning
  • At migrere deres komplekse datasetup over i en mere struktureret og strømlinet løsning

.... som skal give Egmont Publishing de bedste forudsætninger

  • for at opsamle strategisk data om, hvor deres brugere er
  • for at omsætte data til målrettet kommunikation gennem relevante kanaler og platforme.

Implementering i 4 trin: Hvordan forløb(er) processen?

Web2Media har hjulpet Egmont Publishing med strategiske og operationelle opgaver. Vores proces er inddelt i afklaring, design, opsætning og opfølgning.

1. Afklaring

– Datastrukturering generelt
Hvordan skal data struktureres ift. marketing automation-systemet fra andre systemer?

– Systemstruktur
Hvordan passer marketing automation-systemet bedst ind i den nuværende struktur?
Og hvilke integrationer skal der udvikles for at understøtte datastrukturen?

– Navngivningskonventioner
Hvilke konventioner skal der være for navngivning af magasiner, templates, e-mails?
For Egmont Publishing har det udmundet i et dokument og en systemopsætning, som skal bruges fremadrettet.


2. Design

– Design af e-mailtemplates
Hvordan designes og struktureres templates for optimal performance ift. interne ønsker og behov?
Egmont har 16 brands, så mailtemplate-strategien skal tænkes igennem for at lette vedligeholdelsen.


3. Opsætning

– Opsætning af e-mails og flows
Vi afhjælper deres interne ressourcer til e-mails og flows mod kunderne gennem hands-on opgaver. Mailflows kan bl.a. være velkomst-, loyalitets- og win-back-flows.

– Struktur og opsætning af kundedatatabeller
Vi strukturerer data i de rigtige tabeltyper i forhold til deres brugsscenarie.

– Systemopsætning i Agillic
Løbende, generel tilpasning og opsætning af systemet, så det passer til de daglige behov.


4. Opfølgning

– Projektstyring
Ugentlige statusmøder med intern projektleder for at sikre fremdrift hos alle parter.

I daglig dialog fra dag 1 til nu

Ud over disse opgaver agerer vi hos Web2Media daglig sparringspartner for Egmont Publishings projektleder og Head of Data & Insights. Det har vi gjort for at sikre den bedst mulige proces.

Vi tager teten. Og vi tager ansvar, ejerskab – og udfordringen op.

… og vi ser allerede resultater

Det er blevet markant mere overskueligt og nemmere for medarbejderne at bruge systemet i hverdagen.

Nu har vi gjort det indledende arbejde, så hvad er de næste skridt for samarbejdet?

Vi går skridt for skridt fra single til omnichannel. Som det ser ud nu, kører Egmont single channel med e-mailmarketing. Næste skridt er:

  • at lægge en strategi for brugen af systemet på tværs af alle kanaler
  • at inkludere webkanalen og sætte alle brandhjemmesiderne i spil
  • at tracke brugernes adfærd onsite.

.Med onsite-adfærd kan vi bygge flows. Vi ved erfaringsmæssigt, hvilken stærk synergi der opstår, når brugeradfærd og flows får lov at spille godt sammen.

Vi har haft et stærkt samarbejde med Web2Media under implementeringen af vores marketing automation-/ESP-system. Vi er i gode hænder – Web2Media har overblik, de tager initiativ, og de har godt styr på håndværket og teknikken.

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet efter implementering, hvor vi sætter os om strategibordet for at lægge en samlet plan for Egmont Publishing.

Peter Lund-Sørensen
Head of Data & Insights hos Egmont Publishing A/S

Hvordan skaber vi værdi?

Projektet gik ud på at hjælpe Egmont Publishing med at realisere det fulde potentiale i deres komplekse datasetup.

Gennem en komplet opsætning et nyt marketing automation-system, Agillic, har vi skabt grundlag for at udnytte Egmonts data fuldt ud. Og det er til gavn for både virksomheden og kunderne.

Læs om marketing automation
Læs om Agillic

Book uforpligtende sparring

Kig forbi Hundehuset, og lad os tage en snak om din online forretning.
Her er roligt og rart, og vi garanterer, at du får værdi med herfra.

Vi bider ikke – og det binder ikke!