Web2Medias e-commerce-barometer for november 2023

Opdateret den 13. december 2023 (se afsnit 'Bedste bud på julehandlen')

 

Nu har vi et overblik over, hvordan ’Black’ november er faldet ud salgsmæssigt, og vi er i indeks 103 sammenlignet med sidste år. Det skal dog ses i lyset af, at mange virksomheder havde en september og oktober under indeks 100. Samtidig kan der være køb, som har været udsat, og som derfor først er sket i november. Vi har samtidig stigende annonceringsomkostninger, og vi oplever en tendens til, at kunderne køber billigere varer – men flere af dem.

Bedste bud på julehandlen 

Lige efter Black Friday lavede vi en forudsigelse for julehandlen og vores bedste bud var at december ville lande i indeks 108 baseret på en kombination af udviklingen de seneste to år og det forhold, der er mellem november og december. Her lidt over halvvejs i julehandlen kan vi se at det foreløbigt holder stik. I uge 48 (mandag d. 27. nov-3.december) landede web2medias kunder på indeks 111, mens uge 49 lander på indeks 108 sammenlignet med sidste år. Der er med andre ord stadig gang i gavekøbene og den stabile udvikling i november-december lover godt for 2024

 

Hvert år gennemføres survey-undersøgelser, der peger på, at netop i år vil danskerne bruge færre penge på julegaver og paradoksalt nok, så slår online-forbruget i november-december hvert år nye rekorder.  

Den ene side af dette paradoks er, at surveys måler intentionen, og at der i Danmark er en grundlæggende værdi i at blive set som sparsommelig. Det kan give en bias i svarene. Derudover er november og december også højtid for, at man køber ting til sig selv, som ikke falder i gavekategorien. Så i data er der tendenser, der kunne pege i begge retninger af, hvad vi kan forvente af december. Men lad os starte med at kigge på, om det er sandsynligt at alle julegaverne allerede er købt.

Det, der peger i en negativ retning, er den rene volumen af transaktioner, hvor der er flere pakker i 2023 sammenlignet med sidste år.  

Det er vigtigt, fordi gennemsnittet af antal gaver en dansker giver er nemlig forholdsvis konstant 

I 2022 kom YouGov frem til at den gennemsnitlige dansker køber 7 julegaver. En anden trend, der kan pege på en december med mindre onlinesalg, er, at flere og flere danskere af både økonomiske og klimamæssige hensyn overvejer at købe flere gaver brugt (DBA Genbrugsindeks 2023). 

De brancher (baseret på vores samarbejdspartnere) der ligger i det højeste indeks for november, er tøj og sko samt legetøj. Det samme billede så vi i 2022. De brancher, der klarer sig med lavere indeks, er bolig og sport og luksusvarer. Den samme trend gjorde sig gældende i 2022. Så der er ikke noget i fordelingen af brancher, der får pilen til at pege i en positiv eller negativ retning 

Det der peger på, at december bliver bedre end sidste år, er, at der de sidste to år har været en tendens til at en god november online bliver efterfulgt af en god december. Der er med andre ord ikke en sammenhæng mellem, at man har brugt alle pengene i november, og så falder forbruget i december. Vi ser også både i 2022 og 2023, at der bliver solgt meget tøj. Det er typisk ikke kun gaver, men også eget forbrug.  

Samlet set er det Web2Medias vurdering, at der kommer til at være stor spredning på resultaterne for december på tværs af brancher – men dataene viser, at gennemsnitligt er det mest sandsynligt, at vi lander på et samlet bedre resultat for julehandlen for 2023 end 2022. Baseret på vores kunders resultater de seneste år lander december-omsætningen mellem 3 og 13% lavere end den samlede november omsætning. Men selv med den mest pessimistiske vurdering vil det stadig være et samlet bedre økonomisk resultat end december 2022.  

 

Statistisk kan du derfor tage din 2023 november omsætning og trække 3-13% fra, så vil du ramme et udfaldsrum for december. Hvis du vil tættere på, kan du se på forskellen mellem din egen november-december de seneste år – så vil du vide, om du kommer til at ramme mere eller mindre positivt 

Det gennemsnitlige indeks i vores barometer kan dog stadig være 100, fordi vi her ikke ser på den samlede omsætning, men på et gennemsnit af virksomheder uanset størrelse. 

 

Hvordan kan du sikre en god december? 

  • Hav styr på gavekort – det er en vigtig vare i december. Læs vores indlæg om gavekort til jul her.
  • Brug de permissions du har samlet ind i november – kunder, der køber mere end 1 gang gør det ofte hurtigt efter første køb.
  • Være tydelig i retur og leveringsbetingelser.
  • Tænk at dine besøg i december kan være meget forskellige fra andre tidspunkter på året; det er gavekøbere, der ikke kender jer i forvejen, og hvis I fx primært har mænd som målgruppe til hverdag kan det være kvinder i december.
     

Tallene bag Web2Medias e-commerce-barometer

Web2Medias e-commerce-barometer bygger på data fra et bredt udsnit af Web2Media-kunder, hvis primære forretning er e-handel. Udviklingen i forhold til sidste år udregnes måned for måned for hver virksomhed, hvorefter der laves et gennemsnit af dette, hvilket gør, at ingen virksomheder vægter højere end andre. Til sidst har vi fjernet outliers inden for hvert indeks, hvilket giver os et trimmet gennemsnit, som kan bruges til at vise tendenser i udviklingen, hvilket også resulterer i, at der kan være et forskelligt antal kunder i hvert indeks.

 

Skal vi hjælpe med at vækste din digitale forretning?