Review af tracking set-up

Når man starter som kunde hos Web2Media vil vi altid lave et review af dit tracking setup. Det er centralt for at vi kan arbejde effektivt med marketing kanaler, og vi sammen har det optimale grundlag at træffe beslutninger ud fra. Alt efter dine behov består det typisk af fire skridt.

a) Data Audit

Vi gennemgår sites og systemer ift. interne sammenhænge og muligheder for tracking samt afsøger hvilken grad af pseudonymisering, der er behov for.

b) KPI Workshop

Omkring nøgle events, så tracking bliver beslutningsgrundlaget for udvikling af løsninger. Workshoppen skal sikre, at tracking bliver som ønsket i første iteration, samt at setup'et for rapportering er optimal.

c) Opsætning af tracking

Opsætning i Google tag-manager. Omfang af setup afgøres via audit og i dialog med website-ansvarlige. Optimering på tværs af marketingkanaler.

d) Løbende drift

Løbende vedligeholde af grundsetup i GTM (Google Tag Manager) samt simple rettelser af tags, triggers, variabler og events.

Vi har fokus på, hvad der skaber værdi hos jer og afstemmer løsningerne til jeres behov lige nu, men med fokus på, hvad de næste skridt er i jeres datarejse. Optimeringen kan være resultatet af et samlet audit, hvor vi kortlægger det eksisterende og de skridt, der kan være i forhold til optimering af jeres systemlandskab og tracking over tid. 

Vi forsøger altid at afmystificere og give jer de bedst mulige redskaber til at bruge tracking, der er sat op eller en forklaring på, hvorfor det, der allerede er sat op, ikke nødvendigvis er ‘best practice’. 

Vi laver aldrig ‘tracking for trackingens skyld’, men forsøger altid så vidt muligt, at tilpasse det jeres forretning og måde at arbejde på.  

Kontakt os

Skal vi tales ved om tracking?

Er du i tvivl om, hvordan du optimerer dit tracking-setup? Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Louise Broe Sørensen
Head of Insights & Intelligence

Louise