Give More Get More er vores DNA

– et mindset om at yde dét ekstra end der forventes

Det er mere end blot et "pay off", det er vores DNA

Alle indsatser i Web2Media skal have et afsæt i vores mantra - Give More Get More. Det er ikke en kapitalistisk kalkulation, det er snarere det modsatte. Det er vores tilgang til de relationer og opgaver, vi indtræder i.

"Give More Get More" et et mantra og mindset, som i det daglige udspilles ved at yde en ekstra indsats får både forretninger og kollegaer – kort sagt dét mere end der reelt forventes og er aftalt. Det mener vi er en investering på den lange bane, der vil betale sig mange gange igen. Med andre ord ser vi forretninger som var det vores egen. Det kommer til udtryk via et skyhøjt serviceniveau, gennemsigtighed, integritet og en proaktivitet adfærd. Dertil behandler og hjælper vi hinanden som vi selv ønsker at få tilbage – dog mere end der reelt forventes og er aftalt.

Vi er overbeviste om, at denne tilgang har dannet grobunden for vores kultur, og den måde vi arbejder sammen med forretninger og i teams.

Vores Give More Get More mindset er også med til at kvalificere de velgørende projekter, vi støtter, f.eks. samarbejder vi med organisationen Growing Trees, der planter træer for at redde kloden. Læs mere om dette projekt nedenfor.

Dertil kommer Give More Get More også til udtryk med vores praktikant-programmer, hvor vi investerer tid i unge mennesker. Og det er underlæggende for vores projekter, hvor vores medarbejdere lærer af hinanden, vores kunder lærer af hinanden, og vi deler viden på tværs.

Her på siden kan du læse om vores DNA, værdier og CSR projekter hos Web2Media.

Vi vil lave digitale ringe i vandet

I Web2Media er vi begunstiget af at have en bred og dyb vidensbase. Derfor er vores CSR – med sponsorater og velgørende tiltag i spidsen – baseret på, at vores viden bliver brugt til at skabe digitale ringe i vandet. Vores viden er vores værdi.

Vores projekter er bevis på, at vi brænder for at finde nye måder at tænke på sammen med vores kolleger. Vi vokser med nye ting og med at få vores projekter i mål. Vi ønsker at hjælpe og være nysgerrige, og vi bekymrer os og tager ejerskab.

Vi planter træer med Growing Trees

Hvis man skal bruge en metafor, så er Web2Media skabt 100 pct. organisk. Rødderne i W2M er de partnere og seniorer, som er vidensfundamentet for de spirende talenter. Vi ser på mange måder - helt reelt - vores virksomhed som et træ. Alle vores gode resultater er skabt sammen med vores kunder. Det er vildt motiverende at se Web2Media vokse sammen med vores kunder dag for dag. Hver dag er der nye spirer, nye netværk og relationer, der skabes. Grundlæggende er Web2Medias formål at hjælpe andre med digitalt vidensnektar. Det er den nektar, alt spirer fra!

Det har været naturligt for os at engagere os i projektet Growing Trees - en organisation, der arbejder for at plante nye folkeskove i Danmark. Visionen er at plante 1 million træer til glæde for grundvandet og for os alle!

Vi er alle ansvarlige for, at fremtidige generationer også kan få rent drikkevand og nyde naturen. Med projektet kan vi gøre noget for verden, og det spiller perfekt sammen med vores mantra.

Her var der en unik mulighed for at hjælpe med vores viden – og samtidig en meget håndgribelig god sag, som betyder noget for os alle.

Hos Web2Media ønsker vi at lære af hinanden og udvikle os hele tiden. Vi træner hele tiden og har fokus på at forbedre os selv og vores medmennesker. Derfor har vi udviklet paraplyen Give More Academy, der indeholder en række programmer.

Her ligger vores faglige træningsprogram, Train More, hvor vi lærer af hinanden gennem et rotationsprincip. Læring er centralt for vores berettigelse i markedet – vi ønsker at være Europas bedste – og det bliver vi ikke uden at have maksimal fokus på vores træning og læring sammen.

Rising Stars er et frirum for vidensdeling til vores spirende talenter. Lead More handler om hele tiden at udvikle os gennem vores idéer og ansvar. Og Learn More er vores læringsprogram, hvor vi udvikler fremtidens digitale håndværkere.

Medarbejdere lærer af hinanden med Train More

Ligesom med en sportskamp handler vores arbejde om at veksle mellem træning og kamp, taktik og læring. Train More baserer sig på, at medarbejderne kommer rundt i hele huset og træner sammen med en anden senior, end den man normalt er tilkoblet. Det giver ny viden og nye perspektiver, der udmønter sig i bedre resultater for kunderne og for den enkelte. Train More er med til at binde virksomheden tæt sammen, både fagligt og socialt.

Lead More giver anledning til innovation

I en digital virksomhed som vores, sker der hele tiden nyt, fordi det digitale område konstant er i udvikling. Det er enormt spændende, men det kræver også, at alle medarbejdere har fingeren på pulsen, og at vi hurtigt kan dele ny viden i hele organisationen. Derfor begyndte vi projektet ’Hejs et flag’. Her kan alle komme med idéer til små og store ting, der kan forbedre virksomheden og skabe innovation. Vi ønsker hele tiden at udvikle os, og vi brænder for at finde nye måder at tænke på sammen med vores kolleger. Kun på den måde kan vi leve op til vores mantra om Give More Get More.

Rising Stars giver indsigt på tværs af organisationen

Vi er sikre på, at vi opnår langt bedre resultater, når vi deler vores viden og gør hinanden klogere. Rising Stars er faciliteret vidensdeling, hvor målsætningen er, at de unge giver værdi og viden til resten af organisationen. En spirekasse for gode idéer, og når den nye viden er gennemtestet, deler vores Rising Stars resultaterne med seniorerne.

Learn More er et struktureret læringsprogram

Learn More er lavet, da vi så et for stort gab mellem uddannelsesinstitutionerne og den digitale branche. Vi lavede programmerne for at bygge bro mellem os, vores kunder og unge under og efter uddannelse. Det er nok det mest rendyrkede Give More Get More-baserede projekt, vi nogensinde har lavet. Vi tror på, at det fundament, vi skaber sammen med de unge mennesker, er det, som sikrer velkvalificeret og veluddannet arbejdskraft til alle.

Vi har helt lavpraktisk en medarbejder dedikeret til udelukkende at sikre, at vi finder de rigtige praktikanter – at de matcher Web2Media eller vores kunder. Det bliver til omkring 200 samtaler om året, der munder ud i 40-50 praktikforløb – ca. 10 hos Web2Media og 30-40 hos vores kunder.

Foruden vores praktikantprogram har vi også et to-årigt læringsprogram, hvor nyuddannede bliver ansat som enhver anden her i huset. Forskellen på dem og andre fastansatte er dog, at der er sat tid og ressourcer af til at oplærer dem inden for de områder, de bliver koblet til igennem de to år.

Begge forløb er en omfattende investering for vores lille virksomhed. Men vi er stolte over, i så stor stil at være med til at tegne den fremtidige, faglige retning for branchen. Det kommer hele Danmark til gode i kampen mod vores udenlandske konkurrenter, der bruser frem. Vi bør alle investere i at gøre både de studerende, nyuddannede og os selv dygtigere. Kun sådan har vi en konkurrencefordel i fremtiden.

Train More

Lead More

Rising Stars

Learn More

Sparring mellem kunder og os med Netværksteder

Hvor de øvrige projekter har fokus på at skabe en sammenhængende og innovativ kultur i virksomheden og mellem medarbejdere, har vi også fokus på at dele viden med vores kunder. Det sker gennem det, vi kalder ’Netværksteder’. Vi ønskede at skabe et rum for sparring om digitale tendenser, dele ud af vores viden og sparre sammen med vores kunder om løsninger på fremtidens digitale udfordringer.

Vil du vide mere om os?

Vi tror på, at vilje slår talent. Vil du være til at skabe banebrydende digital marketing? Så læs mere om at blive en del af teamet.

Er du interesseret i, hvad vi udretter for vores kunder hver dag? Eller overvejer du, om vi skal arbejde sammen? Så tag et kig på vores ydelser.

Bliv en del af teamet
Se vores ydelser