5 afgørende skridt for øget marketingudbytte

Hvordan du arbejder - eller ikke arbejder - med målgrupper og segmenter, har stor betydning for det udbytte, du høster af din investering i marketing.

Sat på spidsen, opnår du ikke det maksimale udbytte af dit marketingbudget, hvis ikke du arbejder med segmentering. I stedet risikerer du at gå glip af potentielle kunder og tabe markedsandele til dine konkurrenter. Struktureret arbejde med segmentering betyder, at du kan fokusere din investering i marketing i netop de segmenter, der er mest værdifulde for din forretning.

Vores erfaring med at vækste forretninger online siger, at der er et uudnyttet potentiale online for øget salg og vækst for mange forretninger, fordi de i dag fokuserer på alt for brede og generiske målgrupper fremfor findelte segmenter nøje udvalgt på baggrund af data.

Men hvordan identificerer du præcist de segmenter, der er guldgruben til at maksimere marketingudbyttet i netop din forretning, og hvordan ser en effektiv segmenteringsproces ud?

Særligt 5 skridt er afgørende for, at segmentering kan blive en integreret del af at arbejde med at lære kunderne bedre og bedre at kende. Analysen af kunderne bør aldrig stå alene - det vigtige er altid, hvordan vi bedst bruger den indsigt, vores viden skaber.

Læs mere om vigtigheden af effektiv kundesegmentering og den videre implementering via vores 5 skridt, som vil være benzin på dit marketing-bål og give dig maksimal ROI af din marketingindsats.

Vil du gerne have mere viden om segmentering samt en håndsrækning til at tage hul på arbejdet med segmentering, kan du downloade vores webinar. Webinaret er bl.a. spækket med konkrete eksempler på effektiv segmentering - taget fra den virkelige verden - og det store udbytte virksomheder opnår heraf.

5 skridt for effektive kundesegmenter 

Segmentering handler om at gruppere dine kunder på måder, du kan handle udfra. Over tid gør det dig i stand til at ramme mere og mere præcist med din marketing. Det er både dejligt for kunderne, da de vil få en bedre oplevelse, og det vil samtidig gøre, at du får mere ud af dit marketingbudget.

Vi arbejder med følgende 5 afgørende områder, som du skal have styr på for at lykkes med segmentering af kunder. Det vil give dig et bedre beslutningsgrundlag for vigtige marketingbeslutninger og dermed også effektiv allokering af marketingbudgettet:

  1. Identificér
  2. Helheder
  3. Prioritér
  4. Berig
  5. Integrér

Læs med og bliv klogere på, hvordan du arbejder med de 5 skridt.

Du er også velkommen til at downloade vores webinar on-demand nedenfor, der tager dig igennem, hvordan du arbejder med segmentanalyser i din virksomhed.

Download webinar

Vil du se, hvordan du opsætter og anvender segmenter i praksis? Så download Louises webinar on-demand.

1) Identificér

Når du skal identificere og definere dine segmenter, anbefaler vi ofte en skridt-for-skridt tilgang. Det gør vi, så det også er realistisk, at du kan følge op med de næste fire skridt i vores anbefalinger. Hvis du ender op med 20 findelte segmenter, men du ikke kan producere differentieret content til alle 20, så er værdien mindre, end den vil være ved at have fire relevante segmenter, du rent faktisk kan arbejde med. Du kan - og bør - udvide og findele din segmentering, efterhånden som du bliver mere datadrevet i din tilgang til kunderne. Men start med at gøre, hvad du kan lykkes med først.

I grupperingen af segmenter er der tre områder, du kan kombinere - eller hvis du er mindre dataparat kan tage skridt for skridt.

  1. Adfærd - opdel kunderne på købsmønstre, rabatadfærd, købsfrekvens, typer af køb, kohorter. Undersøg, hvad der påvirker din omsætning
  2. Demografi - for at kunne målrette kanaler og budskaber bør du supplere med demografi dvs. alder, uddannelse, geografi, jobsituation 
  3. Psykografi - når du har opbygget en vis erfaring med at arbejde med data, kan du supplere med viden om holdninger til dit produkt, interesser og livsstil

2) Helheder

Når du har identificeret de grupper af kunder, du kan handle meningsfuldt på, skal du se deres interaktion med dig og din virksomhed som en helhed. Det vil sige, at hvis én gruppe af kunder eksempelvis modtager ét nyhedsbrev, hvordan kan du så støtte op om dét budskab i den oplevelse, kunden får på Facebook, på din hjemmeside og via søgninger online. 

Din digitale markedsføring udgør et økosystem, hvor din segmentering er udgangspunktet for de oplevelser, kunden møder på sin vej mod ét eller flere køb hos dig.

3) Prioritér

Du ønsker uden tvivl at skabe gode oplevelser for alle kunder. Men en datadrevet tilgang fordrer også prioritering. For flere af vores retail-kunder identificerer vi som regel et segment, der udgør 7-13% af kunderne, der tilsyneladende genererer en høj omsætning, men som viser sig at medføre en meget lille profitabilitet pga retur-rater over 85%. Hvad vil du gøre med denne gruppe? Vi vil ofte anbefale, at dette segment af kundegruppen præsenteres mindre for Google Ads, Facebook-kampagner mv. Dernæst vil vi eksempelvis hjælpe med at identificere potentielle lookalike-målgrupper på dette segment, men med målsætning om en lavere retur-rate - på den måde prioriterer vi marketing-ressourcerne på kunder, der har et højt potentiale for din forretning.

4) Berig

Husk at din segmenteringsindsats aldrig rigtigt stopper. For hver analyse og for hver kampagne lærer du noget nyt, og du bliver bedre og bedre klædt på til at findele dine segmenter yderligere.

En god måde at berige din analyse er ved at udvide dine segmenter til at indeholde information om demografi og holdning via f.eks. et spørgeskema, hvor du kobler adfærdsdata med holdningsdata. Det giver dig ikke bare input til hvem, du skal ramme, men også til hvordan, du bliver mest muligt relevant overfor dine nuværende og potentielle kunder.

5) Integrér

Segmenterne skal integreres i din måde at forholde dig til dine kunder på, på tværs af de marketingkanaler du arbejder med. Det gælder både online og offline, på sociale medier, i søgninger og retargeting, men i særdeleshed i hvordan du og dine kolleger forstår og arbejder med afgrænsede grupper af kunder.

Sæt i værk

Vi hjælper løbende flere og flere kunder med at bygge deres datafundament og påbegynde arbejdet med segmentering for at få en mere målrettet og effektiv digital marketing. Processen efter analysen er afgørende, og vi arbejder målrettet med ikke bare at stille diagnosen, men også levere kuren i form af taktiske tiltag og anbefalinger. 

Men du kan også begynde arbejdet med gruppering af kunder selv.

Differentiér eksempelvis dine budskaber, alt efter hvilke typer af køb kunden har foretaget, og målret dine e-mail flows på baggrund af den adfærd. Det vigtigste er, at dine kunder oplever, at din virksomhed er relevant gennem den opfølgende marketing. Segmentering er én af vejene hertil - uanset om du arbejder med det selv eller får os til at hjælpe.

Lær, hvordan du arbejder med segmentering i praksis ved at downloade mit webinar on-demand:

Har du brug for sparring eller hjælp?

- Så er du mere end velkommen til at kontakt mig og mit kompetente team for sparring. Vi kan hjælpe med at indsnævre jeres indsats på de segmenter, der sikrer højeste marketing ROI. Vi deler gerne vores viden, erfaring og gode råd med dig. Udfyld formularen nedenfor - så tager vi en snak.

Brug for hjælp eller sparring om segmentering? Kontakt mig her: