Google Analytics snarlige død?

Overalt i Europa er der på nuværende tidspunkt et stærkt fokus på virksomheders brug af Google Analytics. Det er der, da datatilsynet i Østrig og Frankrig skriver i en ny afgørelse, at Google Analytics ikke lever op til GDPR-reglerne i EU - og det er en udvikling, vi følger nøje med i hos Web2Media.

Er Google Analytics ulovligt? Det er lige nu et spørgsmål, der florerer rundt i det danske mediebillede. Midt i februar afgjorde det franske datatilsyn CNIL nemlig, at endnu et unavngivet website ikke må anvende Google Analytics, fordi det overfører personlige data til USA, og dermed bryder EU’s såkaldte ’Privacy Shield’ og GDPR-lovgivning. Tilbage i januar skete det samme i Østrig, hvor det østrigske datatilsyn kom til samme konklusion.

I løbet af de næste uger og måneder vil en lang række afgørelser omkring anvendelse af Google Analytics og Facebook falde over hele Europa. Det sker som et led i, at privacy-aktivitstgruppen, noyb.eu, ledet af Max Schremm, har gennemført 101 klager over sites over hele Europa, der bruger Facebook og Google Analytics, og derigennem kan overføre data til USA.

Hos Web2Media har vi i lang tid været opmærksomme på cookies og de udfordringer, det kan give i forhold til at levere en sammenhængende oplevelse på tværs af kanaler. Disse afgørelser, vi ser her, er endnu mere vidtrækkende og går ikke på, hvordan data som sådan behandles, men det faktum, at Google og Facebook er hjemmehørende i USA og derfor kan de oplysninger, der bearbejdes gennem platformene, deles med myndigheder i USA, og det er dét afgørelserne og klagerne går på.

Hvad betyder det lige nu?

Udover at der lige nu opstår stor usikkerhed omkring, hvordan disse nationale afgørelser, kommer til at påvirke Europæiske virksomheder, så afventer mange lige nu en udmelding fra disse landes datatilsyn ift. deres guideline for brug af Google Analytics. Ligeledes ligger afgørelserne et pres på USA for at indgå en aftale med EU og et fornyet ’Privacy Shield’.

Det er ikke kun Google og Facebook, der kan blive implicerede, men potentielt alle virksomheder, der håndterer data, som har udgangspunkt i USA, og som online marketing-folk kan vi generelt tælle ret få rent EU-baserede platforme.

For nu går afgørelserne på enkelt-virksomheder og ikke på et generelt forbud mod brugen af Analytics eller andre amerikanske virksomheders platforme. Det næste led i fortolkningen er dog nærliggende, såfremt der dannes mere præcedens i afgørelser på tværs af EU.

Det kan potentielt have vidtrækkende konsekvenser, og i Web2Media er vi meget opmærksomme på udviklingen, og hvordan datatilsynet i Danmark vil forholde sig til de sager, der bliver vurderet på dansk jord. Men da der er tale om fælles EU-retslige regler, er, hvad der foregår i Frankrig og Østrig, et forvarsel om, hvad vi kan vente os.

Hvordan forbereder vi os på de mulige udfald?

Der er ikke nogen tvivl om, at Google Analytics og det samlede økosystem, det er en del af, er et vigtigt redskab for mange. Vi følger udviklingen – dels gennem vores dialog med vores Europæiske samarbejdspartnere, heriblandt Dall int. – samt løbende udmeldinger fra de danske og udenlandske myndigheder.

Dertil arbejder vi med flere af vores samarbejdspartnere på set-ups, hvor Google Analytics kun spiller en lille rolle. Her arbejdes i stedet omkring 1. partsdata og via økosystemer eller virksomhedernes CRM. Vi holder fokus på det samlede billede.

De seneste års udfordringer med at skabe et reelt billede af besøgende og deres adfærd viser, at vi generelt er nødt til at vænne os til at se på data og resultater platform for platform og sammen arbejde med slutresultaterne i omsætning. Vi har også erfaringer med europæiske alternativer til Analytics.

Hvad anbefaler vi lige nu?

Udover at vi lige nu afventer udmeldinger og guidelines, undersøger vi løbende muligheder for at optimere nuværende set-ups, så vi møder de nuværende krav omkring GDPR. Der er ingen tvivl om, at der er skærpet opmærksomhed på, hvordan virksomheder og organisationer behandler data, og hvordan de systemer, vi benytter, er med til at sikre data.

Mens vi venter på en afgørelse, er det er en god anledning til et eftersyn af den praksis, I har med både cookies og data generelt – men uden panik. Vi anbefaler stadig at holde fast i Google Analytics – primært ud fra sammenhængen med googles markedsføringskanaler og andre platforme.

Hvis din virksomhed har spørgsmål til udviklingen og de muligheder, I har i forhold til mulige ændringer, så tag endelig fat i os.